2020 Yılı 3. Çeyrek Büyüme Verileri açıklandı

2020-11-30T16:11:16+03:0030 Kasım 2020|

GSYH Büyümesi

  • GSYH 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyüme kaydetmiştir. Böylece ilk dokuz aylık GSYH büyümesi yüzde 0,5 oranında gerçekleşirken yıllıklandırılmış GSYH büyümesi yüzde 2 olmuştur.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15,6 olarak gerçekleşmiştir.
  • Yılın üçüncü çeyreğinde tarım sektörü yüzde 6,2, sanayi sektörü yüzde 8 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 4,9 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 22,5 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 1,1 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 9,1 puan olmuştur.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 5,4 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,1 puan katkı vermiştir.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları bu dönemde yüzde 14,7 oranında artarken makine teçhizat yatırımlarındaki artış yüzde 23,5 olmuştur.
Yıllıklandırılmış GSYH Büyümesi

GSYH Büyüme Oranları (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişim)

GSYH Büyüme Oranları

Üretim Yöntemiyle GSYH

Harcama Yöntemiyle GSYH