15/10/2020 Tarihli ve 2020/465 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 20/2/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 15/10/2020 tarihli ve 2020/465 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır.

2020-11-04T15:37:41+03:00
Mobile Görünüme Geç