2019 Büyüme Dördüncü Çeyrek

2019 Büyüme Dördüncü Çeyrek2020-05-29T10:01:04+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme  « 2019 Büyüme Dördüncü Çeyrek

  • GSYH 2019 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 6 oranında büyüme kaydetmiş, böylece 2019 yılının tamamındaki büyüme oranı yüzde 0,9 olmuştur.
  • Dördüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 2,5, sanayi sektörü yüzde 5,9 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 6,2 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir.
  • Söz konusu dönemde; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 6,8 ve yüzde 2,7 oranlarında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketim büyümeye 3,9 puan katkı verirken, kamu tüketiminin ekonomik büyümeye katkısı 0,4 puan olmuştur.
  • Toplam sabit sermaye yatırımları (SSY) yüzde 0,6 oranında gerilemiştir. Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları bu dönemde yüzde 8,9 oranında gerilerken, makine teçhizat yatırımları 5 çeyrek sonra pozitife dönmüş ve yüzde 11,7 oranında artmıştır.
  • Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 4,7 puan olmuştur.
Yıllıklandırılmış GSYH Büyümesi
Üretim Yöntemiyle GSYH
Harcama Yöntemiyle GSYH

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

GSYH Büyüme Oranları