Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 Yaz Dönemi Tanıtım Programı Başvuruları başlamıştır

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
TANITIM PROGRAMI​​​

 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın görev ve işlevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenen Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 Yaz Dönemi Tanıtım Programına başvurular 1 Nisan-30 Nisan 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Aranan Şartlar

Tanıtım Programına her dönem için azami (100) kişi kabul edilir ve not ortalamasına göre (en yüksek nottan başlayarak) sıralama yapılır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programına katılacaklarda; başvuru tarihinde 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı alımında tercih edilen bölümlerinin veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun 3 veya 4. sınıf öğrencisi olmak, aynı bölümler itibarıyla 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak veya yüksek lisans öğrencisi olmak ve transkriptin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 75 olması şartları aranır. Kontenjanın dolmaması halinde, not ortalaması 3’ün altında veya 2. sınıf öğrencisi olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilir.

Başvuru şekli;

  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programına internet üzerinden online olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.
  • Ayrıca şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapacaklar için; Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden temin edilecek Başvuru Formunun doldurularak transkriptin aslı ya da onaylı örneği eklenmesi suretiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığı dokümanların evrak birimine (zemin kat) şahsen teslimi veya posta yoluyla Başkanlık adresine (Strateji ve Bütçe Başkanlığı /Evrak Kayıt Birimi Zemin Kat Necatibey Cad. 110/A Yücetepe ANKARA) iletilmesi gerekmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tanıtım Programı Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. (Başvuru seçeneklerinden sadece biri tercih edilmelidir.)

Talebi kabul edilenler; Strateji ve Bütçe Başkanlığı internet sitesinden duyurulur.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında Tanıtım Programına kabul edildiği halde başlamayanlar 2. kez başvuruda bulunamazlar.

Başvuru formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Programa katılmaktan men edilir. Ayrıca bu kişilerin Üniversitelerine söz konusu durum yazılı olarak bildirilir. Başkanlık arşivinde bu kişilere ilişkin kayıtlar tutularak, Strateji ve Bütçe Başkanlığına iş için müracaatta bulundukları takdirde taleplerinin değerlendirilmesinde bu kayıtlar dikkate alınır. Eylemi suç teşkil edenler hakkında da cezai takibatta bulunulur.

Yaz Dönemi Tanıtım Programının Temmuz ayının ilk Pazartesi günü başlaması öngörülmektedir. Programın kesinleşen takvimi bilahare internet sayfamızda ilan edilecektir. Tanıtım Programı, Pazartesi günü başlamak kaydıyla 3 gün boyunca 13:30-17:30 saatleri arasında yürütülür.

Tanıtım Programını tamamlayanlara; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Tanıtım Programı Katılım Belgesi” verilir. Söz konusu belgeye hak kazanmak için Programa katılımda devamlılık esastır. Bir günden fazla Programa katılınmaması durumunda ilgiliye belge verilmez.

Bilgi İçin: (0312) 294 53 33 – (0312) 294 53 52

2019-08-08T11:23:43+00:00