Ulaştırma Göstergeleri

Ulaştırma Göstergeleri2020-10-02T13:34:48+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  Ulaştırma Göstergeleri

KARAYOLU ULAŞTIRMASI

  • 2002-2019 yılları arasında tamamlanan 19.734 km bölünmüş yol ve 1.346 km otoyol ile karayolu ağımızda trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmış, seyahat süreleri kısaltılarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanmıştır.
  • 2002-2019 yılları arasında Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK) kaplamalı yol ağımızı 17.505 km artırarak yollarımızdaki sürüş konforu üst seviyede temin edilmiş aynı zamanda bakım onarım periyotları ve maliyetleri azaltılmıştır.

DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI

  • 2002 yılında 10.948 km olan toplam demiryolu ağı uzunluğu 2019 yılında 12.803 km’ye çıkarılmıştır. 2002’de ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatları 2019 yılında 1.213 km’ye yükseltilmiştir.
  • Demiryolları ile 2002 yılında yılda 73 milyon yolcu taşınırken 2019 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısı 246 milyonu aşmıştır. Demiryolları ile 2002 yılında 14,6 milyon ton yük taşınırken, 2019 yılında demiryolu ile taşınan yük miktarı 33,5 milyon tona yükselmiştir.

DENİZYOLU ULAŞTIRMASI

  • Küresel ticarette toparlanmanın zayıf seyretmesine rağmen ülkemizde elleçlenen yük hacminde artış devam etmektedir.
  • 2019 yılında toplam yük elleçlemesi bir önceki yıla göre yüzde 5,2 oranında artarak 484 milyon ton olmuş, konteyner elleçlemesi ise bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış ile 11,6 milyon TEU’ya (20 fit konteyner eşdeğer birimi) ulaşmıştır.

HAVAYOLU ULAŞTIRMASI

  • 2002 yılında 39 olan havalimanı sayısı 2019 yılında 56’ya ulaşmıştır.
  • 2002 yılında havayolu filosunda 110 adet uçak bulunurken, 2019 yılında bu rakam 540’a yükselmiştir. 2002 yılından 2019 yılına kadar havayolu filosu uçak sayısında ortalama olarak yıllık yaklaşık % 10 artış gerçekleşmiştir.
  • 2002 yılında havalimanları toplam yolcu trafiği (iç hat + dış hat) 33,5 milyon yolcu iken, 2019 yılında toplam yolcu trafiği 209 milyona yükselmiştir.
Bölünmüş Yol ve BSK Uzunluğu Grafiği
Karayolu Yolcu ve Yük Taşıma Grafiği
Otoyol Uzunluğu Grafiği
Demiryolu Toplam Hat ve Hızlı Tren Hat Uzunluğu Grafiği
Demiryolu Yolcu ve Yük Taşıma Grafiği
Denizyolu Toplam Yük ve Konteyner Yük Elleçlemesi Grafiği
Havayolu Yolcu Sayısı ve Aktif Havalimanı Sayısı Grafiği
Havayolu Filosu Uçak Sayısı Grafiği
Karayolu, Demiryolu Yolcu ve Yük Taşıma Tablosu