Tarım ve Gıda Göstergeleri

Tarım ve Gıda Göstergeleri2020-10-02T13:12:17+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  Tarım ve Gıda Göstergeleri

  • Tarımsal milli gelir 2002 yılında 37 milyar TL iken 2019 yılsonu itibariyle 275 milyar TL’ye yükselmiştir.
  • Toplam istihdam içerisindeki tarımsal istihdamın payı azalış göstermektedir.
  • 2002 yılında 6,8 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri toplam dış ticareti 2019 yılında 31,4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, tarım ve gıda ürünleri toplam ihracatı toplam ithalat seviyesinin üzerinde seyretmektedir.
  • Toplam tarımsal destek ödemeleri 2002-2020 döneminde artış göstermiştir. Destekler 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 29 artarak 21,97 milyar TL olmuştur.
  • Yapılan yatırımlarla birlikte 2019 yılında 53.000 hektar alan sulamaya açılmıştır.
  • 2002 yılında 41,9 milyon baş olan toplam hayvan varlığı (sığır, manda, koyun ve keçi) 2019 yılında 66,4 milyon başa yükselmiştir.
  • 2002 yılında 764 bin ton olan toplam kırmızı et üretimi 2019 yılında 1,2 milyon tona, yine 2002 yılında 8,4 milyon ton olan toplam süt üretimi 2019 yılında 23 milyon tona ulaşmıştır.
Tarımsal Milli Gelir Grafiği
Tarımsal İstihdam Grafiği
Tarım ve Gıda Ürünleri Toplam Dış Ticaret Grafiği
Toplam Tarımsal Destekleme Ödemeleri Grafiği
İşletmeye Açılan Yıllık Suluma Alanı (Bin HA) Grafiği
Hayvan Varlığı ile Kırmızı Et ve Süt Üretimi Grafiği

Ağaçlandırma ve Orman Varlığı

Ağaçlandırma ve Orman Varlığı Tablosu

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü