Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı Göstergeleri

Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı Göstergeleri2020-10-02T15:59:51+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı Göstergeleri

  • Türkiye, 2018 yılı İnsani Gelişme Endeksi’nde 0,806’lık değerle 189 ülke arasında 59’uncu olmuş ve bu değerle ilk kez “ en yüksek insani gelişme” kategorisinde yer almıştır.
  • Sosyal yardım harcamalarının GSYH’ ya oranı 2002 yılındaki yüzde 0,25 seviyesinden 2018 yılında yüzde 1,03 seviyesine yükselmiştir.
  • Ortalama gelirin altındaki gelire sahip nüfus oranı 2006 yılında yüzde 18,6 iken 2019 yılında bu oran yüzde 14,4 seviyesine gerilemiştir.
  • En yoksul yüzde yirminin ulusal gelirden aldığı pay 2006 yılında yüzde 5,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 6,24 seviyesine yükselmiştir. Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 2006 yılında 9,5’ten 2018 yılında 7,4’e düşmüştür.
  • Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olan Gini katsayısı 2006 yılında 0,428 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında 0,395’e gerilemiştir.
Türkiye'nin İnsani Gelişme Endeksi Değeri Grafiği
Ortalama Gelirin Altında Gelire Sahip Nüfus Oranı Grafik
En Zengin Yüzde 20'lik Dilimin Gelirinin En Yoksul Yüzde 20'lik Dilime Oranı Grafiği
GİNİ Katsayısının Yıllara Göre Değişimi Grafiği

Sosyal Koruma Harcamaları (Milyon TL)

Sosyal Korumu Tablosu