Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklanmıştır

2024-03-15T18:42:05+03:0015 Mart 2024|

17 Aralık 2023 tarihinde yazılı kısmı yapılan Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavının sözlü kısmı 5 Şubat 2024-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan sınav sonucunda; başarılı bulunarak Giriş Sınavını kazanan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır. Giriş sınavını asıl olarak kazananların, tebligat tarihini takip eden en geç on beş gün içerisinde, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

İstenen Belgeler:

1-T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartının fotokopisi
(Aslı ibraz edilecektir.)

2-Öğrenim Belgesi
Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği / www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi)

3-Sağlık Beyanı
Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı (Kurumda doldurulacaktır.)

4-Adli Sicil Kaydı Belgesi
Son üç ay içerisinde alınmış, sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı (Memuriyet için)

5-Askerlik Durum Belgesi (Sadece erkek adaylar için)
Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı) Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi

6-Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (4 adet)

7-Atama Başvuru/İş Talep Formu
(Kurumda doldurulacaktır.)

8-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
(Kurumda doldurulacaktır.)

 

İletişim Bilgileri
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Necatibey Cad. No:110/A
06570 Yücetepe / ANKARA
E-Posta: pdb@sbb.gov.tr
Tel: 0 (312) 294 52 15 – 0 (312) 294 52 16