Başkanlığımız ile MÜSİAD, 2023 hedefleri için işbirliği yaptı

2020-09-10T16:55:50+03:0010 Eylül 2020|

Başkanlığımız ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği arasında, 2023 yılına kadar uygulanacak 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen hedeflere ulaşma yolunda özel sektörün rekabet gücünün ve kamu-özel sektör işbirliğinin artırılması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, 11. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik MÜSİAD’ın ilgili organ ve üyeleri ile Başkanlığımızın ilgili birimleri müştereken ve/veya koordinasyon içinde kamu yararı ve gönüllülük esasına göre çalışacak.

Bu çerçevede, Kalkınma Planının uygulanmasına yönelik çalışmalara, firmalarımızın rekabet gücünün artırılmasına ve kaynakların etkin yönetilmesine yönelik MÜSİAD tarafından katkı sunulacak, yatırım ortamının iyileştirilmesine, üretim ve ticaretin geliştirilmesine yönelik ortak çalışma ve faaliyetlerde bulunulacak.

Protokol kapsamında çalışma konuları ve ortak çalışma yapacak birimler de belirlenirken, ortak çalışma konularında kapsamlı değerlendirilmesi gereken hususlarda düzenli toplanmak üzere tematik çalışma grupları da oluşturulabilecek. Ortak çalışma konuları kapsamında organize edilen toplantı, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere karşılıklı katılım sağlanacak.

Protokole ilişkin çalışmaların etkinliğini değerlendirmek üzere yılda en az bir kez üst düzeyde toplantı yapılacak.

Mobile Görünüme Geç