Sağlık Göstergeleri

Sağlık Göstergeleri2020-10-02T12:21:30+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Sağlık Göstergeleri

  • Nitelikli yatak oranı 2002 yılında yüzde 11,7 iken 2018 yılında yüzde 71,9’a çıkmıştır.
  • 2002 yılında yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 138, yüz bin kişiye düşen hemşire sayısı ise 171 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar 2018 yılında sırasıyla 187 ve 301’e yükselmiştir.
  • Ülkemizde uzun yıllar önemli sorun alanlarından biri olan anne ve bebek ölümlerini azaltabilmek amacıyla da çalışmalar yapılmış ve önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranı 2018 yılında 13,6’ya düşmüştür.
  • Bin canlı doğumda gerçekleşen bebek ölüm hızlarına bakıldığında ise 2002 yılında 31,5 olarak gerçekleşen bebek ölüm hızı 2018 yılında 6,8’e gerilemiştir.
  • Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi 2002 yılında 72,5 yıl iken 2018 yılında bu süre 78,3 yıla yükselmiştir.
Nitelikli Yatak Oranı Grafiği
Hemşire ve Hekim Sayısı Grafiği
Bebek Ölüm Hızı ve Anne Ölüm Oranı Grafiği
Doğuştan Beklenen Yaşam Süresi Grafiği
On Bin Kişiye Düşen Hasta Yatağı Sayısı Grafiği