Tebliğler

Tebliğler2020-10-09T09:07:40+03:00

Ana Sayfa « Mevzuat « Tebliğler

2021-2023 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
(09.10.2019 tarih ve 31268 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) 

2020-2022 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
(10.10.2019 tarih ve 30914 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) 

2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi
(11.10.2018 tarih ve 30562 Sayılı Resmi Gazete)