Kütüphane – Genel Bilgiler

Kütüphane – Genel Bilgiler2024-01-17T17:16:04+03:00

Ana Sayfa « Kütüphane « Genel Bilgiler

Çalışma Saatleri: Kütüphane Dokümantasyon Şubesi Müdürlüğü, Başkanlığın yasalarla tespit edilen çalışma saatleri içinde açıktır.
Kimler Kullanabilir: Kütüphane Başkanlık içi ve Başkanlık dışı tüm kullanıcılara hizmet vermektedir.
Kütüphanenin Amacı : Başkanlığımız ilgi alanına giren konulardaki her türlü bilgi, belge ve yayını ihtiyaç duyan kullanıcılara uluslararası gelişmeler doğrultusunda düzenleyip bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Kitapların Ödünç Verilmesi: Başkanlık personeli kitapları 30 gün süre ile ödünç alabilirler. Bu süre zarfında kullanımı bitmeyen materyalin süresi 30 gün daha uzatılabilir.
Süreli Yayınların Ödünç Verilmesi: Süreli yayınlar 1 hafta süre ile ödünç verilir. Bu süre zarfında kullanılmaya devam eden süreli yayının süresi 1 hafta daha uzatılabilir.

Ancak aynı yayının bir başka kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde uzatma yapılmaz. Başkanlık personeli kütüphaneden toplam en fazla 20 adet yayın (kitap, süreli yayın) ödünç alabilir.

Ödünç Verilmeyen Yayınlar: Referans Yayınları ve CD-ROM’lar ödünç verilmez.
Günübirlik Ödünç Verme: Kütüphane Salonu dışına çıkarılmasına izin verilmeyen yayınlar, Başkanlık içinde yararlanılmak koşulu ile günü birlik ödünç verilebilir.
Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap Alma/Verme İşlemleri: Kütüphanede bulunmayan yayınlar “Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu” doldurmak suretiyle diğer kütüphanelerden sağlanır. Kütüphane Müdürlüğünden temin edilecek form doldurulduktan sonra Kütüphane Müdürü tarafından onaylanır. Onaylama işleminden sonra kullanıcı diğer kütüphanelerle irtibata geçer ve yayını alır. Yayının zamanında iade edilmemesinden kullanıcı sorumlu olur. Bu gibi durumlarda ilgili kütüphanelerin kuralları geçerlidir. Kütüphanemize “Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu” doldurulmak suretiyle başvuran kullanıcılardan mutlaka nüfus kâğıdı, ehliyet veya pasaport alınır.

5 kitap bir hafta süreyle ödünç verilebilir. Süreli yayınlar, Referans yayınları ve CD-ROM’lar ödünç verilemez.

İade Edilmeyen Yayınlar: Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda, kullanıcı kütüphane tarafından uyarılır. Bu uyarıdan sonra kullanıcının materyali iade etmemesi halinde yasal yollara başvurulur.
Kitap Koleksiyonu: Kalkınma bilimleri (Ekonomik ve sosyal konularda) 76.600 yayın bulunmaktadır.
Veri Tabanları: 2023 yılında 10 adet veri tabanı Başkanlığımız personelinin kullanımına sunulmuştur.
Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni: Başkanlığımız Kütüphane ve Dokümantasyon Şubesine gelmekte olan kitapların künye bilgilerinin aylık olarak düzenlenen “Kütüphane ve Dokümantasyon Bülteni”yle duyurulması.
Kütüphane Danışma: Tel :   +90 (312) 294 69 97
Adres: Necatibey Caddesi No.110-A
06570 Yücetepe-ANKARA