KÖİ Proje Göstergeleri

KÖİ Proje Göstergeleri2022-06-27T13:08:50+03:00

Ana Sayfa «  Yatırımlar  « KÖİ Proje Göstergeleri

  • Ülkemizde gerçekleştirilen KÖİ projelerinde 4 farklı KÖİ modeli kullanılmaktadır. Bu modeller arasından en çok kullanılanı 123 projeyle Yap-İşlet-Devret iken, onu 116 projeyle İşletme Hakkı Devri, 18 projeyle Yap-Kirala-Devret ve 5 projeyle Yap-İşlet modelleri takip etmektedir.
  • KÖİ modeliyle gerçekleştirilen projelerin yatırım tutarlarının[1] sektörel dağılımına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayı fiyatlarıyla 28,1 Milyar ABD Doları ile karayolu sektörünün ilk sırada olduğu görülmektedir. Havaalanları ise 22 Milyar ABD Doları ile ikinci sıradadır. Bunu 19,9 Milyar ABD Doları ile enerji sektörü takip etmektedir. Yap-Kirala-Devret modeliyle gerçekleştirilen sağlık projeleri 11,9 Milyar ABD Doları ile dördüncü sıradadır.
  • İşletme hakkı devri (İHD) bedellerinin[2] sektörel dağılımına bakıldığında havaalanlarının 67,7 Milyar ABD Doları ile (KDV dâhil, 2022 yılı Ocak ayı fiyatlarıyla) birinci sırada bulunduğu görülmektedir. Bunu 20,8 Milyar ABD Doları ile enerji sektörü, 3 Milyar ABD Doları ile limanlar ve 2,9 Milyar ABD Doları ile yat limanları takip etmektedir.

 

[1] Yatırım Tutarı: YİD, İHD, YKD ve Yİ projelerinde, sözleşmedeki toplam yatırım tutarının sözleşme tarihindeki Dolar/TL değeri kullanılarak ABD Dolarına çevrilmesinden sonra, ABD aylık tüketici fiyat endeksi ile güncelleme tarihine getirilmesi sonucu elde edilen tutarı ifade eder.  

[2] İHD Bedeli: İHD projelerinde (idarenin, mevcut kamu yatırımlarının işletilmesini bir bütün olarak veya kısmen, mülkiyet hakkı idarede kalmak kaydıyla bir işletme hakkı bedeli karşılığında belli süre ve şartlarla görevli şirkete devrettiği projelerde), sözleşmede belirlenen toplam işletme hakkı devri bedelinin, sözleşme tarihindeki Dolar/TL değeri kullanılarak ABD Dolarına çevrilmesinden sonra, ABD aylık tüketici fiyat endeksi ile güncelleme tarihine getirilmesi sonucu elde edilen tutarı ifade eder.  

 

Yatırım Tutarlarının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon ABD Doları, 2022 Yılı Fiyatlarıyla)

Yatırım Tutarlarının Yıllara Göre Dağılımı
Mobile Görünüme Geç