KÖİ Proje Göstergeleri

KÖİ Proje Göstergeleri2021-04-12T10:58:54+03:00

Ana Sayfa «  Yatırımlar  « KÖİ Proje Göstergeleri

  • Ülkemizde gerçekleştirilen KÖİ projelerinde 4 farklı KÖİ modeli kullanılmaktadır. Bu modeller arasından en çok kullanılanı 121 projeyle Yap-İşlet-Devret iken, onu 109 projeyle İşletme Hakkı Devri, 18 projeyle Yap-Kirala-Devret ve 5 projeyle Yap-İşlet modelleri takip etmektedir.
  • KÖİ modeliyle gerçekleştirilen projelerin yatırım tutarlarının sektörel dağılımına bakıldığında 25,1 Milyar ABD Doları ile karayolu sektörünün ilk sırada olduğu görülmektedir. Havaalanları ise 19,4 Milyar ABD Doları ile ikinci sıradadır. Bunu 18,9 Milyar ABD Doları ile enerji sektörü takip etmektedir. Yap-Kirala-Devret modeliyle gerçekleştirilen sağlık projeleri 11 Milyar ABD Doları ile dördüncü sıradadır.
  • İşletme hakkı devri bedellerinin sektörel dağılımına bakıldığında havaalanlarının 54,9 Milyar ABD Doları ile (KDV Dâhil, 2021 Yılı Fiyatlarıyla) birinci sırada bulunduğu görülmektedir. Bunu 19,2 Milyar ABD Doları ile enerji sektörü, 2,7 Milyar ABD Doları ile limanlar ve 926 Milyon ABD Doları ile yat limanları takip etmektedir.
Proje Sayılarının Modellere Göre Dağılımı
Yatırım Tutarlarının Sektörlere Göre Dağılımı (2021 Fiyatlarıyla)
İşletme Hakkı Devri Bedellerinin Sektörel Dağılımı (ABD Doları, 2021 Yılı Fiyatlarıyla)

Yatırım Tutarlarının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon ABD Doları, 2020 Yılı Fiyatlarıyla)