ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2020

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20202020-03-03T10:10:14+03:00

2020

 

Ekonomik (Gider)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  05.2.9.22 – Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na
Yeni  08.1.6.24 – Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye
 

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.2.9.01 – Değerli Konut Vergisi
Yeni  01.3.6.01 – Dijital Hizmet Vergisi
Yeni  01.3.7.01 – Konaklama Vergisi
Yeni  03.1.1.23 – Su Ürünleri Satış Gelirleri
Yeni  03.1.2.62 – Hidroelektrik Proje Hizmet, Rapor Kontrol ve İnceleme Gelirleri
Yeni  03.1.2.63 – Havza Hidrolik Gözlem, Değerlendirme ve Kontrol Gelirleri
Yeni  03.1.2.64 – Yeraltı Suları Sondaj Kuyusu Gelirleri
Yeni  03.1.2.65 – Sulama Tesisleri İşletme-Bakım Geri Ödemeleri
Yeni  03.2.1.32 – Hidroelektrik Kaynaklardan Su Kullanım İzni Gelirleri
Yeni  03.6.1.06 – Su Kuyularından Kira Gelirleri
Yeni  03.9.9.08 – Atıksu Tesisleri Yatırım Bedeli Geri Ödemeleri
Yeni  03.9.9.09 – Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli Geri Ödemeleri
Yeni  05.2.1.07 – Turizm Payı
Yeni  05.2.5.32 – Çevre Atık Yönetimi Geri Kazanım Katılım Payı Gelirleri
Yeni  08.1.6.24 – Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’den