ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2019

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20192020-03-03T10:13:25+03:00

2019

 

Ekonomik (Gider)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni   03.5.1.12 – Çağrı Merkezi Hizmeti Alım Giderleri
Değişiklik  05.2.9.17 – Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’na  05.2.9.17 – Yatırım Ofisi’ne
Yeni   05.4.6.97 – Organik Organamineral Gübre Desteği Ödemeleri
Yeni   05.4.6.98 – Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Ödemeleri
Yeni   05.4.6.99 – Dane Zeytin Desteği Ödemeleri
Yeni   05.8.2.04 – Türkiye Uzay Ajansına Verilen Paylar
Yeni   08.1.6.24 – Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye
Yeni   08.1.6.26 – Türk Reasürans A.Ş.’ye

 

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni    03.1.2.71 – Sınai Mülkiyet Alanında Uluslararası Kuruluşlardan Elde Edilen Gelirler
Yeni  03.2.1.30 – Ruhsat Taban Bedeli Gelirleri
Yeni  03.2.1.31 – Maden Arama Ruhsat Bedeli Gelirleri
Yeni  04.6.1.26- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Elde Edilen Yurt Yatak Ücret Gelirleri
Yeni  04.6.1.27- Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Gelirleri
 Yeni   04.6.1.28- Spor Toto-Loto Pay Gelirleri
Yeni  04.6.1.97- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Elde Edilen Diğer Özel Gelirler
Yeni  04.6.1.98- Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Elde Edilen Diğer Özel Gelirler
Yeni  05.2.5.32 – Çevre Atık Yönetimi Geri Kazanım Katılım Payı Gelirleri
Yeni  05.2.6.18 – Maden İşletme Ruhsat Bedeli Payları
Yeni  05.2.6.19- Uzay ve Havacılık Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Payı
Yeni  08.1.6.24 – Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’den
Yeni  08.1.6.26 – Türk Reasürans A.Ş.’den
Mobile Görünüme Geç