ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2018

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20182020-03-03T10:14:59+03:00

2018

Ekonomik (Gider)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.3.1.03 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
Yeni  01.3.1.04 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri
Yeni  01.3.2.03 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Yeni  01.3.2.04 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Yeni  01.3.3.03 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
Yeni  01.3.3.04 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları
Yeni  01.3.4.03 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
Yeni  01.3.4.04 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesaileri
Yeni  01.3.5.03 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
Yeni  01.3.5.04 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
 Yeni  01.3.9.03 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
 Yeni  01.3.9.04 – 375 S. KHK’nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Diğer Ödemeleri
 Değişiklik  01.4 – Geçici Personel  01.4 – Geçici Süreli Çalışanlar
 Değişiklik  01.5.1.02 – Geçici Köy Korucularının Ücretleri  01.5.1.02 – Güvenlik Korucularının Ücretleri
 Değişiklik  02.4 – Geçici Personel  02.4 – Geçici Süreli Çalışanlar
 Yeni  03.4.9.06 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Yüklenicilere Yapılacak Tazminat Ödemeleri
 Yeni  03.5.7.05 – Arabuluculuk Ücreti Giderleri
  Yeni  05.4.6.96 – Tarımsal Sulama Elektrik Desteği

 

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.3.2.82- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri
 Yeni  04.1.1.04- BM’den Alınan Bağış ve Yardımlar
 Yeni  04.1.2.04- BM’den Alınan Bağış ve Yardımlar
Yeni  04.5.1.14- YÖK Yurtdışı Araştırma Destekleri
 Yeni  05.2.5.30 – 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44. Maddesi Gereğince Alınan Paylar
 Yeni  05.2.5.31 – 4634 Sayılı Şeker Kanununun 2/A Maddesi Gereğince Alınan Katılım Payı
 Yeni  05.3.4.17- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
 Yeni  05.3.4.18- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı
 Yeni  05.3.4.19- 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
 Yeni  05.3.4.20- 7143 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 13. Fıkrasına Göre Tahsil Edilen Gelirler
 Yeni  05.9.1.30- 2547 sayılı Kanunun Geçici 74 üncü Maddesi Kapsamındaki Gelirler
 Yeni  05.9.1.31- OSB Meslek Yüksekokulları Eğitim Desteği
 Yeni  05.9.1.32- 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Tahsil Edilen Yapı Kayıt Belgesi Gelirleri
 Yeni  05.9.1.33- Bedelli Askerlik Gelirleri
 Yeni  06.1.9.05- Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Gelirleri (4706 sayılı Kanun 4. Md)
 Yeni  06.1.9.06- Yapı Kayıt Belgeli Taşınmaz Satış Gelirleri