ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2017

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20172020-03-03T10:16:20+03:00

2017

Ekonomik (Gider)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.1.1.02 – Taban Aylığı
 Yeni  01.1.1.03 – Yurtdışı Aylığı
Yeni  01.2.1.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücretleri
Yeni  01.2.2.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Zam ve Tazminatları
 Yeni  01.2.3.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ödenekleri
 Yeni  01.2.4.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları
 Yeni  01.2.5.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ek Çalışma Karşılıkları
 Yeni  01.2.6.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri
 Yeni  01.2.9.06 – Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri
Değişiklik  05.3.1.12 – Avrupa Gençlik Merkezine  05.3.1.12 – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına
 Yeni  05.4.6.92- Tarımsal Arazi Edinme Faiz Desteği
Yeni  05.4.6.93- Büyük Baş Damızlık Hayvan Alım Desteği
 Yeni  05.4.6.94- Sertifikalı Fidan Üretim Desteği Ödemeleri
 Yeni  05.4.6.95- Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
 Yeni  03.1.1.20- Mavi Kart Satış Bedeli
 Yeni  03.1.1.21- Yabancı Çalışma Belgesi Satış Bedeli
 Yeni  03.1.1.22- Çalışma İzni Muafiyeti Satış Belgesi
 Yeni  03.6.3.04- Ormancılık Faaliyetleri İçin Arazi İzin Bedeli Geliri
Yeni  03.6.3.05- Ağaçlandırma Bedeli Geliri
 Yeni  05.3.4.14- 7020 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
 Yeni  05.3.4.15- 7020 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı
 Yeni  05.3.4.16- 7020 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
 Yeni  05.9.1.27- Özelleştirme Fonu Nakit Fazlası Karşılığı Gelirleri