ABS Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2016

ABS Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20162020-03-03T10:17:37+03:00

2016

Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.1.5.03  Ek Ders Ücretleri
Yeni  01.1.5.04  Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kapsamında Ödenen Ücretler
Yeni  01.4.1.06  Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri
Yeni  01.4.4-Ek Ödemeler
Yeni  01.4.4.04- 657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Ek Ödemeleri
Yeni  05.1.1.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
Yeni  07.1.6.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
Yeni  08.1.6.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
Yeni  05.4.6.88- Beş Dekar Altındaki Küçük İşletme Desteği
Yeni  05.4.6.89- Genç Çiftçilere Proje Desteği
Yeni  05.4.6.91- Sera Elektrik Desteği
Yeni  05.4.6.92- Tarımsal Arazi Edinme Faiz Desteği
Yeni  05.8.2.03- Türkiye Akreditasyon Kurumuna Verilen Paylar
Yeni  07.1.9.28- Devlet Yükseköğretim Kurumlarına Bölgesel Kalkınma Destekleri
Yeni  07.1.9.29- Türkiye Maarif Vakfına

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.3.2.81- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Tahsil Olunan Özel Tüketim Vergileri
Yeni  03.1.2.48- Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Yeni  03.1.2.98- 667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri
Değişiklik  03.2.1.19- GSM 900 Frekans Tahsis Bedeli  03.2.1.19- Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapı Yetkilendirme Gelirleri
Yeni  04.5.1.12- YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri
Yeni  04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri
Yeni  04.6.1.25- Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ayrılan Gelirler
Yeni  05.2.5.29- 6001 sayılı Kanunun 30 uncu Maddesinin 5 inci Fıkrası Gereğince Tahsil Edilen Hazine Payı
Değişiklik  05.2.6.12- Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Kaynaklarının İşletme Hakkı Devir Payları  05.2.6.12- Maden ve Jeotermal Kaynak Ruhsat Saha Devir Payları
Değişiklik  05.2.7.02- Özel Finans Kurumları Katılım Payı  05.2.7.02- Banka Dışı Mali Kuruluşlar Katılım Payı
Yeni  05.3.4.11- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
Yeni  05.3.4.12- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Yİ/ÜFE Tutarı
Yeni  05.3.4.13- 6736 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
Yeni  05.9.1.27- Özelleştirme Fonu Nakit Fazlası Karşılığı Gelirleri
Yeni  05.9.1.28- KKTC’ye Su Temini Projesi Kapsamında Elde Edilen Gelirler
Yeni  05.9.1.29- Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Reasürans Prim Geliri
Yeni  08.1.6.23- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan
Mobile Görünüme Geç