ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2014

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20142020-03-03T10:20:16+03:00

2014

Ekonomik (Gider)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.1.5.02- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri
Yeni  01.4.3- Sosyal Haklar
Yeni  01.4.3.04- 657 sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında Çalışanların Sosyal Hakları
Yeni   03.4.9.04- Mültecilerin Güvenlik Kuvvetleri Nezaretinde Bulundurulma Giderleri
Değişiklik  03.4.5.02- Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri  03.4.9.05- Barışı Destekleme ve Koruma Harekat Giderleri
Yeni  03.5.1.10- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri
Yeni  05.1.9.02- Vakıflar Genel Müdürlüğüne
Yeni  05.2.9.21- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na

 

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  01.6.7.02- Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisans Harçları
Yeni  04.6.1.24- Cami, Mescit ve Kur’an Kursu Müştemilatı Gelirleri
Yeni  05.2.5.28- Askeri Kantin ve Askeri Müze Gelirlerinden Alınan Hazine Payı
Yeni  05.3.4.08- 6552 sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı
Yeni  05.3.4.09- 6552 sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı
Yeni  05.3.4.10- 6552 sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı
Yeni  05.9.1.21- 6360 sayılı Kanunun Geçici Madde 1/25 inci Fıkrası Gereğince Alınan Gelirler
Yeni  05.9.1.22- YİKOB’lar Tarafından Yürütülecek Hizmetler Karşılığı Elde Edilen Gelirler
Yeni  05.9.1.23- 6360 sayılı Kanun Kapsamındaki Diğer Geçici Gelirler
Yeni  05.9.1.24- Yargılama Giderleri Karşılığı Tahsil Edilen Gelirler
Yeni  05.9.1.25- 6100 Sayılı Kanun Gereği İdarece Ödenen Gider Avanslarından Kullanılmayan Tutarlara İlişkin Gelir Tahsilatı