ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2013

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20132020-03-03T10:21:27+03:00

2013

Ekonomik (Gider)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Değişiklik  05.8.2.01- Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Verilen Paylar  05.8.9.06- Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Verilen Paylar

 

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni  03.2.1.28- Arabuluculuk Sicili Gelirleri
 Yeni   04.5.1.10- YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
Yeni  04.5.1.11- YÖK Yurtdışı Destekleri
Yeni  05.2.5.26- Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri
Yeni  05.2.5.27- Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinden Alınan Eğlence Vergisi Genel Bütçe Payı