İSEDAK Proje Finansmanı Kapsamında Desteklenecek Projeler belirlendi

2020-05-04T22:42:16+03:0030 Nisan 2020|
COMCEC IPF

2014 yılından bu yana yürütülmekte olan İSEDAK Proje Finansmanı (İPF) kapsamında, Afganistan’dan Fildişi Sahilleri’ne, Mozambik’ten Endonezya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 24 İslam Ülkesi tarafından bugüne kadar 6 sektörde (ticaret, tarım, ulaştırma, yoksullukla mücadele, turizm ve finans) kamu kurumlarının kapasitesini geliştirmeye yönelik toplam 83 proje uygulanmış ve bu projelere İSEDAK tarafından yaklaşık 5 milyon dolar tutarında fon tahsis edilmiştir.

Program altında desteklenen söz konusu projeler, 2013 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi ışığında geliştirilen kamu politikalarının hayata geçirilmesini amaçlamakta ve kamu otoritelerinin yetkinliklerinin artırılması ile ülkeler arası işbirliğini güçlendirilmesine kayda değer katkı sağlamaktadır.

İslam ülkelerinde iyi yönetişimin güçlendirilmesi ve ülkeler arası dayanışmanın artırılmasını ana hedef olarak koyan program, önemli sosyo-ekonomik sonuçlar meydana getirmektedir. Bu amaca dönük uygulanan projelerden bazıları, Malezya’da İslami finans okur-yazarlığının artırılması, Afganistan’da hassas grupların eğitime erişiminin kolaylaştırılması, Lübnan’da tarım kooperatiflerinin kapasitesinin artırılması ve Gambiya’da kadın girişimciliğinin desteklenmesi gibi konulara odaklanmıştır.

En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) de özel önem verilen program altında 8 EAGÜ tarafından bugüne kadar 25 proje uygulanmıştır. Söz konusu projelere sağlanan kaynak, ülkemizin EAGÜ’lere yönelik verdiği yardım taahhüdüne de doğrudan katkı sağlamaktadır.

2020 yılı uygulama döneminde de yine aynı sektörlerde toplamda 22 projenin uygulanması öngörülmektedir. 15 üye ülke ve 2 İslam İşbirliği Teşkilatı Uzmanlık Kuruluşu tarafından uygulanacak 2020 yılı projelerinde toplamda 42 üye ülkenin proje ortağı olarak yer alması hedeflenmektedir. Uygulanacak bazı projeler kapsamında; Surinam tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkinleştirilmesi, Brunei Darussalam’da SUKUK ihracı kapasitesinin artırılması, Uganda’da toplum temelli turizmin canlandırılması ve Maldivler’de gıda ihracat-ithalat kontrol sistemlerini güçlendirmesi amaçlanmaktadır.

İSEDAK’tan Filistin’in Kalkınmasına Hizmet Edecek Yeni Program

Diğer yandan, İSEDAK tarafından Kudüs’e yönelik olarak 2020 ve 2021 yılları arasında uygulanması öngörülen yeni bir program başlatılmıştır. İPF altında Filistin’e verilen destekten ayrı olarak başlatılan bu programın, Filistin’deki ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet etmesi hedeflenmektedir. Kudüs’teki kültürel miras ile arkeolojik yapının korunmasına katkıda bulunulması, ulusal kültürel kimliğin ve turistik mimarinin rehabilitasyonunun sağlanması ile  yerel ve ulusal ölçekte kurum ve kuruluşların kapasitesinin artırılması, programın ana hedefleri arasındadır. Buna ilaveten, ülkemizin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin dost ve kardeş ülke Filistin’e aktarılmasıyla birlikte ülkemiz ile Filistin arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesi de temel amaçlar arasındadır.