Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü2023-08-01T15:31:00+03:00

Ana Sayfa « Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri​ « Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri;

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ile ilgili işleri yapmak.

c) Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak veya yaptırmak; kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak, Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak. (Bilgi Güvenliği Politikası için lüften tıklayınız.)

ç) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek.

e) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.

g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

ğ) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.