Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı​​​​​​

Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı​​​​​​2018-10-30T23:54:45+03:00

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın görevleri;

a)   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.

b)   Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.