Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü​​​​​​

Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü​​​​​​2022-10-10T13:15:02+03:00

Ana Sayfa « Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri​ « Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü​​​​​​

Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün görevleri;

a) İktisadi ve sosyal sektörlerle ilgili olarak politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

b)  Yatırım programı ve bütçesine ilişkin olarak Başkanlığa 2’nci maddede verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c)   Kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz etmek.

ç) Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek.

d)  Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.