Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü​​

Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü​​2021-06-04T20:22:03+03:00

Ana Sayfa « Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri​ « Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü​​

Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü’nün görevleri;

 a)    Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulamasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

b)   Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politika, strateji ve öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınma konuları ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak.

c)   Küresel ve bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve platformlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak.

ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.