Enerji ve Madencilik Göstergeleri

Enerji ve Madencilik Göstergeleri2020-10-02T11:03:44+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  Enerji ve Madencilik Göstergeleri

  • Ülkemizde elektrik kurulu gücü 2002-2019 arasında yıllık ortalama %6,4 artış göstererek 91.352 MW’a ulaşmıştır.
  • 2002-2019 yılları arasında elektrik üretimi genel ekonomik büyümeye bağlı olarak artış eğiliminde olmuştur.
  • Türkiye’nin yıllık kişi başı elektrik tüketimi 2002-2019 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 3,8 artış göstererek 1.932 kWh/kişi seviyesinden 3.652 kWh/kişi seviyesine yükselmiştir. OECD ülkelerinde ise ortalama tüketim 8.000 kWh/kişi seviyesinde nispeten sabit seyretmektedir.
  • Madencilik sektörü ihracatı 2013 yılında en yüksek seviyesine ulaşarak 3,9 milyar dolara yükselmiş, 2019 yılında 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Madencilik sektörü ithalatı son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi ile gerilemiş, 2017 yılında tekrar artmaya başlayarak 2019 yılında 31,7 milyar dolar olmuştur. Sektörün toplam ithalat içindeki payı 2019 yılında yüzde 15,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde petrol, doğalgaz, taşkömürü temel olmak üzere enerji hammadde ithalatı sektör ithalatının yüzde 80’den fazlasını oluşturmaya devam etmiştir.
  • Geçtiğimiz 3 yılda maden ruhsatlarına yönelik denetim faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır.
  • Üretilen madenin satış değeri üzerinden alınan Devlet Hakkı değerleri 2018 yılı öncesinde düzenli artış göstermiştir.
  • Maden ruhsatlarının ticarete konu olmasını ya da atıl olarak bekletilmesini önlemek için yapılan hukuki düzenlemeler sonucu ruhsat sayılarında önemli ölçüde azalma olduğu, ancak son dönemde bu durumun dengelendiği görülmektedir.
Elektrik Kurulu Gücü ve Yıllık Elektrik Üretimi
Yıllık Kişi Başı Elektrik Tüketimi
Madencilik Sektörünün GSYH İçindeki Payı (Cari Fiyatlarla)
Madencilik İhracatı/İthalatı
Madencilik Sektörünün Toplam İhracat/İthalat İçindeki Payı
Madencilik Sektörü Kurulan/Kapatılan İşletme Sayısı Grafiği
Madencilik Devlet Hakkı
Denetlenen Maden Sahası Sayısı
Madencilik Ruhsat Sayısı