Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Vize Edilmesi

2022-01-31T16:27:21+03:0031 Ocak 2022|
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin 2022 yılı ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe (https://programbutce.sbb.gov.tr) sisteminde onaylanarak Başkanlığımızca vize edilmiştir.

2022 Yılı AHP/AFP Çalışmaları Hakkında Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) çerçevesinde idareler tarafından detay düzeyde AHP/AFP dağılımlarının tamamlanarak onaylanmasının ardından AHP/AFP programı çerçevesinde ödenekler serbest bırakılacaktır.

Bu aşamaya ilişkin girişler, “Program Bütçe Uygulama -> Ayrıntılı Harcama Programı -> Detay Düzeyde AHP Girişi” ekranındaki “Onay” aşaması üzerinden detay seviyede yapılacaktır.

Bu aşamada yapılacak dağılımın, Başkanlığımız tarafından vize edilen dağılımla uyumlu olması gerekmektedir.

Detay dağılımın yapılması sonrasında aşamanın onaylanması halinde ödenekler kullanılabilir hale geleceğinden onay kaldırma işleminin yapılamayacağının dikkate alınması gerekmektedir.