2022 Yılı Yatırım Programı Yayımlandı

2022-01-24T16:37:33+03:0015 Ocak 2022|

2022 Yılı Yatırım Programı Yayımlandı

Program için tıklayınız…

 

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazetede yayımlandı

 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2022 tarihli ve 31720 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı. 2022 Yılı Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer alıyor. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer veriliyor.

2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planında yer alan temel politikalar, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Programda yer alan politika ve öncelikler ile bütçe büyüklüklerinin dikkate alındığı görülüyor. Yatırım Programı hazırlıklarında 11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlerine yönelik kamu yatırımları öne çıkıyor.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildiği görülüyor.

– 2022 yılında Yatırım Programında yer alan 3.134 adet projeye 184,3 Milyar TL ödenek tahsis edildi

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3.134 adet projeye toplam 184,3 Milyar TL ödenek tahsis edildi.

2022 yılında Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirilmesi programlanan 184,3 Milyar TL’lik yatırımın yüzde 64,1’inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 33,6’sının KİT ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar, yüzde 2,3’ünün Döner Sermayeli Kuruluşlar ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

– Yatırım Programında en yüksek payları yüzde 27 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 13,3 ile eğitim sektörü yatırımları alıyor

 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 184,3 Milyar TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarının aldığı görüldü. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 13,3, enerji yatırımlarının payı yüzde 12,9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12,6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10,1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9,3 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti.

Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 18,3 Milyar TL ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 17,7 Milyar TL ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15,5 Milyar TL ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Milyar TL ile Sağlık Bakanlığı oldu.

KİT’lerde ise en fazla ödenek tahsis edilen kuruluşlar 22,1 Milyar TL ile TPAO Genel Müdürlüğü, 14,6 Milyar TL ile TCDD Genel Müdürlüğü, 8,5 Milyar TL ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve 8,5 Milyar TL ile TEİAŞ Genel Müdürlüğü oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Bağlantıları, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kentiçi ulaşım ön plana çıkıyor. 2022 yılı içerisinde Yozgat ve Bayburt Havalimanı Altyapı İşleri tamamlanması, Rize-Artvin Havalimanının kullanıma açılması için yeterli ödenek tahsis edildi. Ankara-İstanbul Hızlı Tren projesi ile iki önemli şehir arasında seyahat süresinin kısaltılmasını teminen yaklaşık 1,3 Milyar TL, Ankara ile İzmir arasında yük ve yolcu taşımacılığının sağlanması amacıyla Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 3,3 Milyar TL ödenek ayrıldı. 2022 yılı içerisinde hizmete açılması planlanan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine 2 Milyar TL, Avrupa ile Asya arasında kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığını sağlayacak Halkalı-Kapıkule projesine 2,1 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Güney aksında yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir paya sahip olacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep yüksek standartlı demiryolu projesine yaklaşık 1,9 Milyar TL ödenek ayrıldı.

DSİ’nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 11,25 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Taşkın kontrol projelerine tahsis edilen 2,2 milyar TL ödenek ile ülkemiz taşkınlara karşı daha dirençli hale gelecek. Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj tipinde temelden 175,5 m yüksekliği ile kendi sınıfında ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek barajı olan Silvan Barajında 2022 yılında su tutulma aşamasına geçilecektir. İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin artan içme suyu ihtiyacının karşılanması için DSİ’ye 2022 yılında 2,1 Milyar TL ödenek içme suyu sektöründen ayrıldı.

Orman yangınları ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne 5 adet yangın söndürme uçağı, 10 adet helikopter ve arazöz temin temini için 7 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir.

Enerji ve madencilik sektörlerinde 2022 yılında önemli bir ödenek artışı sağlanmış olup sağlanan bu artışla projeler bazında önemli gelişmeler kaydedilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda; 558 MW kurulu güce ve 275 metre yüksekliğe sahip olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesinin 2022 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar m3’lük doğal gazın ilk olarak 2023 yılında halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde çalışmalara hızla devam edilmekte olup projeye 2022 yılında 14,8 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Kuzey Marmara ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projelerinde çalışmalara tüm hızıyla devam edilmekte olup bu projelere 2022 yılında yaklaşık 4,5 Milyar TL ödenek tahsis edildi.

Toplumun her kesiminin kaliteli eğitime eşit şartlarda erişmesi, 21 inci yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetişmesi, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için temel eğitim yatırımlarına kamulaştırma dahil 15,2 Milyar TL ödenek tahsis edildi. Güvenli eğitim ortamlarının oluşması, okulöncesi eğitime erişimin artırılması, dezavantajlı okulların desteklenerek eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması için başlatılan “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesine” 3 Milyar TL ödenek ayrıldı.

Sağlık alanında fiziki altyapı, hizmete erişim ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması amacıyla 2021 yılında 8,6 Milyar TL olan Sağlık Bakanlığı yatırım bütçesine, 2022 yılında 15 Milyar TL ödenek ayrıldı.

Mobile Görünüme Geç