2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlıkları

Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2021-2023 dönemi bütçesi hazırlık çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarda kullanılmak üzere Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağına Başkanlığımız bilişim sistemleri olan programbutce.sbb.gov.tr ve KaYa üzerinden ulaşılabilmektedir. Veri girişlerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 10 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2020-07-20T22:29:46+03:00
Mobile Görünüme Geç