Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı Göstergeleri

Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı Göstergeleri2019-10-01T16:01:19+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Sosyal Koruma ve Gelir Dağılımı Göstergeleri

  • Türkiye, 2017 yılı İnsani Gelişme Endeksi’nde 0,791’lik değerle 189 ülke arasında 64’üncü olmuş ve bu değerle “yüksek insani gelişme” kategorisinde yer almıştır.
  • Sosyal yardım harcamalarının GSYH’ ya oranı 2002 yılındaki yüzde 0,38 seviyesinden 2018 yılında yüzde 1,15 seviyesine yükselmiştir.
  • Ortalama gelirin altındaki gelire sahip nüfus oranı 2006 yılında yüzde 18,6 iken 2017 yılında bu oran yüzde 13,5 seviyesine gerilemiştir.
  • En yoksul yüzde yirminin ulusal gelirden aldığı pay 2006 yılında yüzde 5,1 iken bu oran 2017 yılında yüzde 6,3 seviyesine yükselmiştir. Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 2006 yılında 9,5’ten 2017 yılında 7,5’e düşmüştür.
  • Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olan Gini katsayısı 2006 yılında 0,428 olarak gerçekleşirken, 2017 yılında 0,405’e gerilemiştir.

Sosyal Harcamalar  (Reel Fiyatlarla, milyon TL)