Sağlık Göstergeleri

Sağlık Göstergeleri2019-10-01T16:03:39+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Sağlık Göstergeleri

  • Nitelikli yatak oranı 2002 yılında yüzde 11,7 iken 2017 yılında yüzde 67,1’ye çıkmıştır.
  • 2002 yılında yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 138, yüz bin kişiye düşen hemşire sayısı ise 171 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla 186 ve 272’ye yükselmiştir.
  • Ülkemizde uzun yıllar önemli sorun alanlarından biri olan anne ve bebek ölümlerini azaltabilmek amacıyla da çalışmalar yapılmış ve önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranı 2017 yılında 14,6’ya düşmüştür.
  • Bin canlı doğumda gerçekleşen bebek ölüm hızlarına bakıldığında ise 2002 yılında 31,5 olarak gerçekleşen bebek ölüm hızı 2017 yılında 6,8’e gerilemiştir.
  • Ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi 2002 yılında 72,5 yıl iken 2017 yılında bu süre 78 yıla yükselmiştir.

10.000 Kişiye Düşen Hasta Yatağı Sayısı