İmalat Sanayii Göstergeleri

İmalat Sanayii Göstergeleri2019-11-07T13:54:51+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  İmalat Sanayii Göstergeleri

  • 2018 yılı TÜİK verilerine göre İmalat Sanayii ihracatı 158,74 milyar dolar, ithalatı ise 177,21 milyar dolar olmuştur. İmalat Sanayiinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılında %77,2 iken, 2018 yılında %89,6’ya yükselmiştir. Üretim Endeksi ve İstihdam 2002-2017 dönemindeki genel artış eğilimini devam ettirmektedir.
  • 2019 yılı UNIDO “Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi” verilerine göre, Türkiye 150 ülke içerisinde 28. sırada yer almıştır.
  • İmalat Sanayii Katma Değerinin GSYH İçerisindeki Payı dünya ortalamasının üzerindeki seyrini devam ettirerek 2017 yılında %16,5 olmuştur.
  • Kişi başına İmalat Sanayii İhracatı, 2002-2017 döneminde dünya ortalamasına paralel seyrini devam ettirmiştir.