İmalat Sanayii Göstergeleri

İmalat Sanayii Göstergeleri2020-05-22T14:05:42+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  İmalat Sanayii Göstergeleri

  • 2019 yılı TÜİK Genel Ticaret Sistemi verilerine göre imalat sanayii ihracatı 171,23 milyar dolar, ithalatı ise 162,14 milyar dolar olmuştur. İmalat sanayiinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında %90,6 iken, 2019 yılında %105,6’ya yükselmiştir.
  • Üretim Endeksi ve istihdam 2002-2018 dönemindeki genel artış eğilimini devam ettirmektedir.
  • 2019 yılı UNIDO “Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi” verilerine göre, Türkiye 150 ülke içerisinde 28. sırada yer almıştır.
  • İmalat sanayii katma değerinin GSYH içerisindeki payı dünya ortalamasının üzerindeki seyrini devam ettirerek 2017 yılında %16,5 olmuştur.
  • Kişi başına imalat sanayii ihracatı, 2002-2017 döneminde dünya ortalamasına paralel seyrini devam ettirmiştir.