ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 2015

ABS Kodlamasında Ekonomik Sınıflandırmada Yapılan Değişiklikler 20152020-03-03T10:19:02+03:00

2015

Ekonomik (Gider)
Niteliği Yılı Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni 2015  03.5.1.11- Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri
Değişiklik 2015 05.1.1.05- Tütün, Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye  05.1.1.05- tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne
Yeni 2015  05.4.6.86- Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği Ödemeleri
Yeni 2015  05.4.6.87- Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği

 

 

Ekonomik (Gelir)
Niteliği Yılı Kodun İlk Hali Kodun Yeni Hali
Yeni 2015  03.1.1.18- İşyurtları Kantin Satış Gelirleri
Yeni 2015  03.1.1.19- Bağımsız Denetçi Kimlik ve Mühür Ücret Gelirleri
Yeni 2015  03.1.2.47- 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Tebligat ve Bilirkişi Ücret Gelirleri
Yeni 2015  03.1.2.49- Su Yapıları Denetim Hizmet Gelirleri
Yeni 2015  03.2.1.29- Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belge Ücret Gelirleri
Değişiklik 2015 05.1.7.01- Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri  05.1.7.01- İç Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
Yeni 2015  05.1.7.02- Dış Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
Yeni 2015  05.3.2.12- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları
Yeni 2015  05.3.2.13- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Uyarınca Alınan İdari Para Cezaları
Yeni 2015  05.9.1.26- Sulama Tesisi İşletme Gelirleri