Vatandaş Bütçe Rehberi

Vatandaş Bütçe Rehberi2019-10-01T11:05:36+00:00

Bütçenin sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özetini sunan, Vatandaş Bütçe Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber 2019 yılında yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içermektedir. Söz konusu bilgilerin kamuoyuna derli toplu bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır.

Hazırlanan Vatandaş Bütçe Rehberinde; bütçenin oluşturulmasında kullanılan makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla ödenek tahsis edildiği ve vergi gelirlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

» Vatandaş Bütçe Rehberi 2019