Ulaştırma Göstergeleri

Ulaştırma Göstergeleri2019-10-01T15:50:06+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  Ulaştırma Göstergeleri

KARAYOLU ULAŞTIRMASI

  • 2002-2018 yılları arasında tamamlanan 19.413 km bölünmüş yol ve 1.128 km otoyol ile karayolu ağımızda trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmış, seyahat süreleri kısaltılarak güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanmıştır.
  • 2002-2018 yılları arasında Bitümlü Sıcak Karışımı (BSK) kaplamalı yol ağımızı 16.624 km artırarak yollarımızdaki sürüş konforu üst seviyede temin edilmiş aynı zamanda bakım onarım periyotları ve maliyetleri azaltılmıştır.

DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI

  • 2002 yılında 10.948 km olan toplam demiryolu ağı uzunluğu 2018 yılında 12.740 km’ye çıkarılmıştır. 2002’de ülkemizde bulunmayan yüksek hızlı tren hatları 2018 yılında 1.213 km’ye yükseltilmiştir.
  • Demiryolları ile 2002 yılında yılda 73 milyon yolcu taşınırken 2018 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısı 100 milyonu aşmıştır. Demiryolları ile 2002 yılında 14,6 milyon ton yük taşınırken, 2018 yılında demiryolu ile taşınan yük miktarı 29,3 milyon tona yükselmiştir.

DENİZYOLU ULAŞTIRMASI

  • Küresel ticarette toparlanmanın zayıf seyretmesine rağmen ülkemizde elleçlenen yük hacminde artış devam etmektedir.
  • 2018 yılında toplam yük elleçlemesi 460 milyon ton olarak gerçekleşmiş, konteyner elleçlemesi ise bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artış göstererek 10,8 milyon TEU’ya (20 fit konteyner eşdeğer birimi) ulaşmıştır.

HAVAYOLU ULAŞTIRMASI

  • 2002 yılında 39 olan havalimanı sayısı 2018 yılında 56’ya ulaşmıştır.
  • 2002 yılında havayolu filosunda 110 adet uçak bulunurken, 2018 yılında bu rakam 515’e yükselmiştir. 2002 yılından 2018 yılına kadar havayolu filosu uçak sayısında ortalama olarak yıllık yaklaşık % 10 artış gerçekleşmiştir.
  • 2002 yılında Havalimanları Toplam Yolcu Trafiği (iç hat + dış hat) 33,5 milyon yolcu iken, 2018 yılında toplam yolcu trafiği 210 milyona yükselmiştir.