Tarım ve Gıda Göstergeleri

Tarım ve Gıda Göstergeleri2019-10-01T15:48:36+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  Tarım ve Gıda Göstergeleri

  • Tarımsal milli gelir 2002 yılında 37 milyar TL iken 2018 yılsonu itibariyle 213 milyar TL’ye yükselmiştir.
  • Toplam istihdam içerisindeki tarımsal istihdamın payı azalış göstermektedir.
  • 2002 yılında 6,8 milyar dolar olan tarım ve gıda ürünleri toplam dış ticareti 2018 yılında 31,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, tarım ve gıda ürünleri toplam ihracatı toplam ithalat seviyesinin üzerinde seyretmektedir.
  • Toplam tarımsal destek ödemeleri 2002-2018 döneminde artış göstermektedir. Destekler 2018 yılında önceki yıla göre yüzde 13 artarak 14,5 milyar TL olmuştur.
  • Yapılan yatırımlarla birlikte sulamaya açılan toplam alan her yıl artış göstermektedir.
  • 2002 yılında 41,9 milyon baş olan toplam hayvan varlığı (sığır, manda, koyun ve keçi) 2018 yılında 63,3 milyon başa yükselmiştir.
  • 2002 yılında 764 bin ton olan toplam kırmızı et üretimi 2017 yılında 1,1 milyon tona, yine 2002 yılında 8,4 milyon ton olan toplam süt üretimi 2017 yılında 20,7 milyon tona ulaşmıştır.

Ağaçlandırma ve Orman Varlığı

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü