Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları açıklanmıştır

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavında başarılı bulunarak Giriş Sınavını kazanan asıl ve yedek adayların listeleri başarı sırasına göre aşağıda açıklanmıştır.

İKTİSAT

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

HUKUK

SOSYOLOJİ

İSTATİSTİK

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Başarılı bulunarak Giriş Sınavını kazanan adayların ikametgâh adreslerine yazılı tebligat yapılacak olup; sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden on beş gün içerisinde adayların, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

1) Nüfus cüzdanı sureti (Aslı görülmek şartıyla sureti idarece onaylanacaktır).

2) Öğrenim belgesi sureti (Aslı görülmek şartıyla sureti idarece onaylanacaktır).

3) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.

4) Adli sicil belgesi.

5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6) Son altı ay içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf.

7) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Kurumda doldurulacaktır).

8) İş talep formu (Kurumda doldurulacaktır).

9) Mal Bildirim Formu (Kurumda doldurulacaktır).

İlanen duyurulur.

 

NOT-1: Endüstri Mühendisliği alanında başarılı aday bulunmamaktadır.

NOT-2: Sınav ilanında da belirtildiği üzere Başkanlığımız Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kadroları, başka öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurmuştur. Bu işlem mülakat sınavları başlamadan önce Sınav Komisyonunca alınan ilke kararı uyarınca sınav ilanında bölümler itibarıyla duyurulan kontenjan sayılarının üzerinde başarılı olan adayların, öğrenim dalı ayrımı gözetilmeksizin nihai başarı puanlarına göre sıralanarak boş kalan kadroların en yüksek nihai başarı puanı olan adaydan başlanmak suretiyle doldurulması şeklinde yapılmıştır.

2020-06-03T17:05:59+00:00