Ocak 2019 Cari Denge Verileri

Ocak 2019 Cari Denge Verileri2019-06-14T17:34:31+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge « Ocak 2019 Cari Denge

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

  • 2019 yılının Ocak ayında ihracat 13,2 milyar dolar, ithalat ise 15,7 milyar dolar seviyesinde oluşmuştur. Böylece Ocak ayındaki dış ticaret açığı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Ocak ayında, dış ticaret dengesindeki iyileşmeye bağlı olarak cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 6.221 milyon dolar azalmış ve 813 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • 2019 yılında turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler gelirlerinden sağlanan katkıların cari işlemler açığının azalmasına katkı vermesi beklenmektedir.
  • Ekonomik dengeleme süreci kapsamında gerek dış ticaret açığının gerekse de cari işlemler açığının daralması dış kırılganlıkların azalmasını sağlamaktadır.
  • Rezerv varlıklar Ocak ayında 3.540 milyon dolar artmıştır.
  • Aralık ayında reel ihracat yüzde 4,5 artarken reel ithalat ise yüzde 28,3 azalmıştır.

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)