Mevzuat – Yönetmelikler

Mevzuat – Yönetmelikler2018-10-23T00:10:43+00:00

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (02.12.2004 tarih ve 25658 Sayılı Resmi Gazete)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (27.10.2004 tarih ve 25445 Sayılı Resmi Gazete)