Kütüphane – Online Veri Tabanları

Kütüphane – Online Veri Tabanları2018-12-03T10:51:26+00:00
DÜNYA GAZETESİ ONLINE Dünya Gazetesi’nin ve eklerinin bire bir olarak dijital ortamlarda (bilgisayar, mobil cihaz, tablet) okunmasını sağlayan bir uygulamadır.
Economist Kütüphaneye düzenli olarak gelen haftalık Economist dergisine ait veri tabanıdır.
Economist Intelligence Unit Country Reports: Turkey, United States , China, Russia, South Korea Ülkelerin ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte kısa ve orta vadedeki istatistiklerini kapsamaktadır. Politik ortam, ekonomik politika, sektörel eğilimler, dış ticaret ve ödemeler dengesi gibi konuların analizleri izlenebilmektedir.
Financial Times Dünya ekonomisi ve piyasalarda meydana gelen gelişmeleri içeren, günlük yayınlanan gazetenin çevrimiçi veri tabanıdır.


IMF VERİ TABANLARI :

Government Finance Statistics (GFS) IMF’ye üye 145 ülkenin hükümetlerinin finansal istatistiklerini içerir. Veri tabanı 1990’dan bu yana zaman serilerini içerir. İstatistikler 3 ayda bir çıkar. Yeni bilgi geldiğinde güncellenir ve zaman serisi haline getirilir. Bu zaman serileri kar, harcamalar ve finansal olan ve olmayan alacakların ve borçların hareketlerinin (aynı zamanda hükümetin ve alt sektörlerin hisselerinin alacaklarının ve borçlarının) birleştirilmiş istatistiklerini gösterir.
International Financial Statistics (IFS) IMF International Financial Statistics, ulusal ve uluslararası finans konularında standart bir uluslararası veri tabanıdır. Dünyanın birçok ülkesine ait ödemeler, enflasyon ve deflasyon, döviz kurları, uluslararası likitide, döviz ve bankacılık, faiz oranları, fiyatlar, üretim, uluslararası işlemler, hükümet hesapları ve ulusal hesaplar ile ilgili sorunların analizinde gerekli mevcut verilere ulaşılabilir. Bu bilgiler ülke tablolarında, alan tablolarında ve dünya toplamında gösterilmiştir.
OECDiLibrary OECD Hizmetleri Sonucunda Olusan Bilgi Materyalleri:
İstatistikler:1963 yılından günümüze küresel kapsama sahip olan istatistik veritabanıdır. Sadece finans perspektifli değildir. Makro ve mikro iktisadın bütün alanlarını kapsamaktadır. Bütün istatistikler 1963’ten günümüze çevrimiçi ortamda mevcuttur.Dergiler:OECD tarafından yayınlanan 32 sureli yayın 1997 yılından günümüze bütün sayılar Bütün dergilerler 1997’den günümüze çevrimiçi ortamda mevcuttur.Kitaplar:OECD hizmetleri sonucunda oluşan en önemli yayın grubudur. Her yıl 500 kadar kitap koleksiyona eklenmektedir. 1997 yılından bu yana yayınlanmış 5.000’i askın sayıda kitap çevrimiçi ortamda mevcuttur. Çevrimiçi ortamdaki kitapların kullanım koşullarında sınırlama yoktur.Toplantı Bildirileri:OECD, kurulusundan bu yana bütün üye ülkelerde ve ilgili diğer ülkelerde hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile ortak toplantılar düzenlemektedir. Düzenlenen bu toplantılarda sunulan bildiriler önemli bilgi materyali çıktılarıdır. 1997 yılından bu yana yayınlanan toplantı bildirilere çevrimiçi ortamda erişilmektedir.Referans Kaynakları:“At a Glance” ve “Reference” baslıkları altında sunulan OECD referans kaynakları iktisadi ve sosyal bilimlere yönelik araştırmacıların sıkça başvurdukları genelde makro göstergelerin işlendiği referans kaynaklardır.1997 yılından bu yana yayınlanan referans kaynaklarına çevrimiçi ortamda erişilmektedir.
Plunkett Research Online  Finans, enerji ve bilgi teknolojileri gibi önemli sanayi sektörlerini kapsayan, pazar araştırması ve eğilimleri analizi konularında geniş bilgi içerir. Şirketler hakkında araştırma raporları sağlar. PDF raporları oluşturabilir,  istatistikler indirilebilir.


WORLD BANK VERİ TABANLARI :

World Development Indicators (WDI) The World Development Indicators, global ekonomi ile ilgili en önemli bilgi kaynaklardan biridir. 220 ülkeye ait 1960-2010 yıllarını kapsayan 593 kalkınma göstergesine dayalı istatistiksel bilgiler verir. Veriler sosyal, ekonomik, finansal ve doğal kaynaklar ile ilgili bilgilerin yanı sıra çevresel göstergeleri de içerir. Veri tabanının kullanımı kolaydır. Taramalardan elde edilen sonuçlar ölçeklendirilebilir, yıllara göre sıralanabilir, yüzdesel değişimlere göre görüntülenebilir, grafiğe dönüştürülebilir. Veriler Excel gibi standart formatlara aktarılabilir. WDI veri tabanı periyodik olarak güncellenmektedir.
The World Bank e-Library Dünya Banka’sının yayınladığı tam metin kitap, rapor ve diğer dokümanları içeren bir elektronik portaldır. World Bank tarafindan geçmişten günümüze kadar yayınlanmış olan 1300’den fazla kaynağın indekslendiği bir veritabanıdır. Kapsadığı toplam belge sayısı 3000’in üzerindedir. Belgeler yayınlanır yayınlanmaz veritabanına eklenir.
UNWTO World Tourism Barometer   UNWTO World Tourism Barometer, turizm sektörünün dünyadaki gelişimini, ülkelerin turizm istatistiklerini, sektörde yaşanan önemli gelişmeleri ve ileriye dönük değerlendirmeleri içermektedir. Turizm sektörünün kısa vadeli değişimini izlemeyi ve sektöre zamanında uygun bilgi sağlamayı amaçlayan düzenli bir Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) yayınıdır.