Kasım 2018 Cari Denge Verileri

Kasım 2018 Cari Denge Verileri2019-02-25T16:35:35+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge « Kasım 2018 Cari Denge Verileri

  • 2018 yılı Kasım ayında ihracat 15,5 milyar dolar, ithalat ise 16,2 milyar dolar olmuştur. Böylece Kasım ayındaki dış ticaret açığı 650 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Dış ticaret açığındaki daralma devam etmektedir.
  • Ekonomideki dengelenme süreci ve ihracatın artış eğiliminin sürmesi, dış kırılganlığı azaltmaktadır.
  • Cari işlemler hesabı, dış ticaret dengesindeki iyileşmeye bağlı olarak Kasım ayında 986 milyon dolar fazla vermiştir. Böylece, cari dengedeki pozitif trend 4 aydır üst üste devam etmiştir.
  • Turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler gelirlerinden sağlanan katkılar da cari işlemler dengesinde fazla verilmesi eğilimini desteklemektedir.
  • Kasım ayında rezerv varlıklar 4,4 milyar dolar artmıştır.
  • Kasım ayında reel ihracat yüzde 12,7 artarken, reel ithalat yüzde 22,5 azalmıştır.

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)