Kasım 2018 Cari Denge Verileri

Kasım 2018 Cari Denge Verileri2019-02-25T16:35:35+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge « Kasım 2018 Cari Denge Verileri

  • 2018 yılı Kasım ayında ihracat 15,5 milyar dolar, ithalat ise 16,2 milyar dolar olmuştur. Böylece Kasım ayındaki dış ticaret açığı 650 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Dış ticaret açığındaki daralma devam etmektedir.
  • Ekonomideki dengelenme süreci ve ihracatın artış eğiliminin sürmesi, dış kırılganlığı azaltmaktadır.
  • Cari işlemler hesabı, dış ticaret dengesindeki iyileşmeye bağlı olarak Kasım ayında 986 milyon dolar fazla vermiştir. Böylece, cari dengedeki pozitif trend 4 aydır üst üste devam etmiştir.
  • Turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler gelirlerinden sağlanan katkılar da cari işlemler dengesinde fazla verilmesi eğilimini desteklemektedir.
  • Kasım ayında rezerv varlıklar 4,4 milyar dolar artmıştır.
  • Kasım ayında reel ihracat yüzde 12,7 artarken, reel ithalat yüzde 22,5 azalmıştır.
İthalat İhracat Cari İşlemler Dengesi
Reel Dış Ticaret ve Dış Ticaret Haddi

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)    

Temel Dış Ticaret Göstergeleri