Enerji ve Madencilik Göstergeleri

Enerji ve Madencilik Göstergeleri2019-10-01T15:46:15+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  Enerji ve Madencilik Göstergeleri

  • Ülkemizde elektrik kurulu gücü 2002-2018 arasında yıllık ortalama %6,6 artış göstererek 88.551 MW’a ulaşmıştır.
  • 2002-2018 yılları arasında elektrik üretimi genel ekonomik büyümeye bağlı olarak artış trendinde olmuştur.
  • Türkiye’nin yıllık kişi başı elektrik tüketimi 2002-2016 yılları arasında yaklaşık yüzde 83 artış göstererek 1.932 kWh/kişi seviyesinden 3.537 kWh/kişi seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde OECD tüketimi ise sadece yüzde 1 artış göstererek 8.050 kWh/kişi seviyesinde görece sabit kalmıştır. Ancak bu duruma rağmen Türkiye’nin kişi başı elektrik tüketimi OECD ortalamasının çok altındadır.
  • Madencilik sektörü ihracatı 2013 yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 3,9 milyar dolara yükselmiş, 2018 yılında 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde 1,6 milyar dolar olmuştur.
  • Madencilik sektörü ithalatı son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisi ile gerilemiş, 2017 yılında tekrar artmaya başlayarak 2018 yılında 28,9 milyar dolar olmuş, 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün toplam ithalat içindeki payı 2018 yılında yüzde 13 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde petrol, doğalgaz, taşkömürü temel olmak üzere enerji hammadde ithalatı sektör ithalatının yüzde 80’den fazlasını oluşturmaya devam etmiştir.
  • Geçtiğimiz 3 yılda maden ruhsatlarına yönelik denetim faaliyetlerinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir.
  • Üretilen madenin satış değeri üzerinden alınan Devlet Hakkı değerlerinin 2018 yılı öncesinde düzenli artış gösterdiği görülmektedir.
  • Maden ruhsatlarının ticarete konu olmasının ya da atıl olarak bekletilmesini önlemek için yapılan hukuki düzenlemeler sonucu ruhsat sayılarında önemli ölçüde azalma olduğu son 3 yıllık dönemde bu durumun dengelendiği görülmektedir.

Elektrik Kurulu Gücü ve Yıllık Elektrik Üretimi