Eğitim ve Kültür Göstergeleri

Eğitim ve Kültür Göstergeleri2019-11-07T13:58:21+00:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  « Eğitim ve Kültür Göstergeleri

  • 2018 yılında eğitim kademeleri itibariyle okullaşma oranı okulöncesinde %57,6, ilköğretimde %99,7, ortaöğretimde % 108,4 ve yükseköğretimde % 107,4 olarak gerçekleşmiştir.
  • 2018 yılında toplam öğretmen sayısı 1,07 milyona ulaşmış ve bir önceki seneye göre 41.875 artmıştır. Toplam öğrenci sayısı ise bir önceki seneye göre 182 bin kişi artarak 17,89 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Öğretmen başına öğrenci sayısı son 16 senede 18’den 12’ye düşmüştür.
  • Yükseköğretim 2018 yılı istatistiklerinde örgün eğitim öğrenci sayısı 3,82 milyon iken toplam öğretim elemanı sayısı 158 bin olarak gerçekleşmiştir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 24 olmuştur.
  • Kültür sektörünün yatırım bütçesi 2002 yılında 84 milyon TL iken, 2018 yılında 1,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Sektör yatırım bütçesinin toplam içindeki payı 2002 yılındaki yüzde 0,9’dan 2018 yılında % 1,5 seviyesine çıkmıştır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema sektörüne destekleri 2005 yılında başlamış olup sektöre verilen toplam destek 439.844.818 TL’ye ulaşmıştır. 2019 yılına kadar 485 uzun metraj filme 187.719.646 TL destek verilmiştir. Türkiye’de özel tiyatrolara verilen destekler 2002 yılında 850 bin TL seviyesinde iken 2018 yılında 5,2 milyon TL destek verilmiştir.
  • Türkiye’de kültürel altyapı unsurları nicelik olarak önemli bir noktaya gelmiştir. 2002-2018 yılları arasında 71 kültür merkezi, 268 müze açılmış olup belediyelere devredilen kütüphaneler sebebiyle kütüphane sayısında azalma gözlenmiştir. Bununla birlikte 2013 yılından itibaren toplam 171 kütüphane yeniden yapılandırılmıştır.

Kültür Ekonomisi İstatistikleri