Cari Denge

Cari Denge2019-12-13T16:06:39+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

  • 2019 yılının Ekim ayında ihracat 15,7 milyar dolar, ithalat 17,5 milyar dolar ve dış ticaret açığı 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Ekim ayında cari işlemler dengesinde 1.549 milyon dolar fazla verilmiştir. Bununla birlikte, hizmetler dengesindeki sınırlı iyileşmeye rağmen dış ticaret açığının artmasına bağlı olarak Ekim ayında cari işlemler dengesi fazlalığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1.077 milyon dolar azalmıştır.
  • Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi ise, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 43,2 milyar dolar iyileşme sağlayarak 4.336 milyon dolar fazla vermiştir.
  • Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki fazlalık 5. aya taşınmış olmakla birlikte bir önceki aya göre düşüş göstermiştir. Önümüzdeki aylarda yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki artı değerlerin korunması ancak azalması beklenmektedir.
  • Ekim ayında reel ihracat yüzde 2,8; reel ithalat ise yüzde 15,9 artmıştır. İhracat ve ithalat fiyatlarındaki düşüş ise sırasıyla yüzde 2,9 ile 6,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracat birim değerlerinin, ithalat birim değerlerine bölünmesiyle elde edilen dış ticaret haddi ise Ekim ayında bir önceki ayla aynı değeri alarak 103,6 olarak gerçekleşmiştir.

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)