Cari Denge

Cari Denge2019-10-01T15:46:29+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

  • 2019 yılının Haziran ayında ihracat 11 milyar dolar, ithalat 14,3 milyar dolar ve dış ticaret açığı 3,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Dış ticaret dengesindeki iyileşmelere bağlı olarak Haziran ayında cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesi ise, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 57,7 milyar dolar azalmış ve 548 milyon dolar fazla vermiştir. Bu çerçevede, 2002 yılından sonra ilk kez yıllıklandırılmış bazda cari işlemler dengesinde fazlalık görülmüştür.
  • Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin yanı sıra turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler gelirlerinden sağlanan katkıların da cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlamaya devam etmesi beklenmektedir.
  • Dış ticaret açığı ile hizmet gelirlerindeki artış ile cari işlemler açığının daralması, ekonominin dış gelişmeler karşısındaki kırılganlığının azalmasını sağlamaya devam etmektedir.
  • Haziran ayında reel ihracat yüzde 9,9; reel ithalat yüzde 19,7 azalmıştır. İhracat ve ithalat fiyatlarındaki düşüş ise sırasıyla yüzde 4,8 ile 3,7 olarak gerçekleşmiştir.

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)