Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Vize Edilmesi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin ayrıntılı harcama ve finansman programları, e-bütçe sisteminde onaylanarak Başkanlığımızca vize edilmiştir. Genel bütçe kapsamındaki idareler ile özel bütçeli idarelerin ödenekleri, e-bütçe sisteminde onaylanan programlar çerçevesinde, 01/02/2019 tarihi itibariyle serbest bırakılarak kullanıma açılmıştır.

2019-01-31T20:45:30+00:00