Aralık 2018 Cari Denge Verileri

Aralık 2018 Cari Denge Verileri2019-03-14T17:23:50+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge « Aralık 2018 Cari Denge Verileri

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

  • 2018 yılının Aralık ayında ihracat 13,8 milyar dolar, ithalat ise 16,6 milyar dolar olmuştur. Böylece Aralık ayındaki dış ticaret açığı 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • 2018 yılı genelinde ise ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar dolar seviyesine ulaşırken; ithalat yüzde 4,6 oranında azalmış 223 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 28,4 oranında daralmış 77 milyar dolardan 55 milyar dolar seviyelerine gerilemiştir.
  • Aralık ayında, dış ticaret dengesindeki iyileşmeye bağlı olarak cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,9 oranında azalmış 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • 2018 genelinde ise cari işlemler açığı yüzde 41 oranında azalarak 47,3 milyar dolardan 27,6 milyar dolara gerilemiştir.
  • 2018 yılında turizm sektörü başta olmak üzere hizmetler gelirlerinden sağlanan katkılar da cari işlemler dengesini olumlu desteklemeye devam etmiştir.
  • Ekonomik dengeleme süreci kapsamında gerek dış ticaret açığının gerekse de cari işlemler açığının daralması dış kırılganlıkların azalmasını sağlamaktadır.
  • Rezerv varlıklar Kasım ayındaki artışın ardından Aralık ayında da 860 milyon dolar artmıştır.
  • Aralık ayında reel ihracat yüzde 4,5 artarken reel ithalat yüzde 28,3 azalmıştır.

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)