Sign In

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler
Son yayınlanan Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri incelemektesiniz.

1. Bölüm: Milli Gelir ve Üretim (Tablo I.)

2. Bölüm: Yatırım ve Tasarruf (Tablo II.)

3. Bölüm: Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi (Tablo III.)

4. Bölüm: Para ve Banka (Tablo IV.)

5. Bölüm: Kamu Finansmanı (Tablo V.)

6. Bölüm: Fiyatlar (Tablo VI.)

7. Bölüm: İktisadi Sektörlerdeki Gelişmeler (Tablo VII.)

8. Bölüm: Sosyal Sektörlerdeki Gelişmeler (Tablo VIII.)