2020-2022 Dönemi Bütçe Hazırlıkları

 

Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2020-2022 dönemi bütçesi hazırlık çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarda kullanılmak üzere Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağına Başkanlığımız bilişim sistemleri olan        e-bütçe ve KaYa üzerinden ulaşılabilmektedir. Veri girişlerinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 9 Ağustos 2019 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

2019-08-08T11:40:32+00:00