2019 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek atama sayılarına dair Cumhurbaşkanı Kararı

     2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur ve öğretim elemanı kadrolarına 2019 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 4/2/2019 tarihli ve 2019-47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır.

 

2019-10-01T14:09:20+00:00